Kwaliteitsontwikkeling ouderenzorg

deel dit bericht
Share

Samen werken aan goede zorg
De zorg wordt elke dag opnieuw met veel expertise, geduld, liefde en aandacht geleverd door duizenden artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, familieleden en mantelzorgers. Op hun beurt ontvangen zij de nodige ondersteuning vanuit de zorgorganisaties of instellingen. Toch blijken er vragen die in de alledaagse praktijk niet direct beantwoord of naar tevredenheid op opgelost lijken te kunnen worden.

Milly van der Ploeg, AIO SBOH specialist ouderengeneeskunde

Wij ontvangen regelmatig vragen uit de praktijk. Zorgverleners maken situaties mee die de mens tot het diepst kunnen raken en vragen oproepen. Zoals bijvoorbeeld: Wat te doen als de cliënt of familielid zo onrustig is en je geen drogerende medicatie wilt geven? Wat is de impact van het gedrag op de omgeving van de dementerende mens? Hoe kunnen we goed omgaan met verschillende visies van zorgverleners of familie over de zorgverlening? Ook bereiken ons vragen over de organisatie van de zorg, over werkdruk en de onderlinge samenwerking.

Vanuit onze ervaringen en kennis bespraken wij als arts en verpleegkundige deze vragen en onze visies met elkaar, ieder vanuit het eigen vakterrein. We deelden onze ideeën en kennis over de allerbeste goede zorg voor cliënten, over het krijgen van vertrouwen van familie en mantelzorg en het realiseren van een prettige werkomgeving voor zorgverleners. Onze visie is zorg verlenen vanuit de ander. In het laatste stukje van het leven is aandacht voor kwaliteit van leven thuis of in het verzorg/verpleeghuis, naast de medische zorg, essentieel voor het realiseren van goede zorg.

Jolanda de Mooij, verpleegkundige

Kennis en expertise delen vanuit de praktijk
Gaandeweg ontstond het idee om onze expertises en visie samen te voegen en te delen met het werkveld. Wij delen onze visie voor goede zorg graag in de hoop dat dit bijdraagt aan de verbetering van de vaak complexe, multifactoriële problemen in de ouderenzorg en de zorg aan mensen met dementie.
Voor beroepsopleidingen in de zorg, voor V&V en voor familie en mantelzorg kunnen wij scholingen verzorgen of een lezing geven, bijvoorbeeld tijdens een familieavond of als praktijkles in de instelling. We informeren teams in de praktijk over de alledaagse zorg aan ouderen en mensen met dementie. Dat doen wij uiteraard ook graag voor organisaties die mantelzorgers ondersteunen en voor medewerkers die vanuit gemeenten die betrokken zijn bij zorg voor mensen met dementie, in het kader van de WMO.

Onze blogs, artikelen, boeken en sessies voor informatie uitwisseling en dialoog zijn informatief en eenvoudig leesbaar, ze zijn ook geschikt voor alle opleidingen en bijscholingen voor V&V en mantelzorgers. We schreven het boek ‘zorg naar eer en geweten’. (2010), waarin een inkijk wordt gegeven in de gang van zaken in een verpleeghuis, waar de zorg zo ondermaats was dat deze onder toezicht van de inspectie stond. Dit laat zien wat het het (te lang) aanhouden van een dergelijke situatie betekent voor de kwaliteit van de zorg en wat de impact daarvan kan zijn op de zorgverleners. Ons recentste boek ‘Dementie inzicht’ is bij uitstek geschikt voor de HBO en MBO opleidingen en voor na- en bijscholingen. Het dient ook ter inspiratie voor mantelzorgers en vrijwilligers en als naslagwerk voor allen die te maken hebben met ouderen en de mens met dementie.

De informatie die wij delen over de zorgverlening aan mensen met dementie sluit aan bij het programma van het ministerie van VWS: ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen’. Wij hopen dat onze boeken en blogs een informatiebron zijn voor zorgverleners en mantelzorgers en behulpzaam zijn om de zorg voor onze ouderen en mensen met dementie van de allerbeste kwaliteit te realiseren.

Klankbordgroep

Waardigheid en trots

Op verzoek van het Ministerie van VWS schrijft Jolanda de Mooij een Blog voor ‘Waardigheid en Trots’, zij geeft daarin haar visie op kwaliteitszorg en neemt erin mee haar verpleegkundige ervaring in de ouderenzorg in Nederland.