Een unieke samenwerking

deel dit bericht
Share

Jolanda de Mooij en Milly van der Ploeg zijn beide al vele jaren betrokken bij de zorg voor onze ouderen en bij de mens met dementie.

Jolanda de Mooij
Jolanda de Mooij

Jolanda de Mooij werkt vanaf haar 16 in de ouderenzorg, eerst als verzorgende, daarna als verpleegkundige en later als verpleegkundig co├Ârdinator. Zij heeft ouderen en mensen met dementie in haar hart gesloten. ‘Het is het mooiste beroepsveld dat er is’.

Milly van der Ploeg
Milly van der Ploeg

Milly van der Ploeg (de dochter van Jolanda) is arts. Vanaf 2016 werkt zij als specialist oudergeneeskunde (Aios) in het LUMC in Leiden. Milly volgde ook de studie neuropsychologie.

De affiniteit van Jolanda de Mooij en Milly van der Ploeg met de psychogeriatrische zorgverlening heeft ertoe geleid dat zij een sterke bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en ouderen in het algemeen. Zij richten zich met de boeken en trainingen op zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en alle anderen die in contact staan met ouderen en met de mens met dementie.

In 2010 verscheen hun eerste publicatie Zorg naar eer en geweten. In deze uitgave maakt Jolanda de lezer deel van haar ervaringen in de ouderenzorg. Het boek werd goed ontvangen en kreeg de nodige politieke belangstelling.

De afgelopen jaren hebben beide auteurs hun kennis verder ontwikkeld d.m.v. scholing en studie. Zij besloten met deze opgedane kennis en praktijkervaringen een leerboek te ontwikkelen waarin zij theorie en praktijk konden combineren. Na ruim 2 jaar aan voorbereidingen is ‘Dementie Inzicht’ het resultaat geworden.

In de toekomst willen Jolanda de Mooij en Milly van der Ploeg hun onderwijsactiviteiten zoals het geven van lezingen en bij- en nascholingen aan verzorgenden verder uitbreiden. Ook zijn zij bezig met het ontwikkelen van meer lesmaterialen.