Onze tips bij onbegrepen gedrag

deel dit bericht
Share

Via deze link kunt u lesmateriaal vinden dat wij schreven voor de Nurse Academy.
Aan de hand van casuïstiek krijgt u inzicht over het omgaan met onbegrepen gedrag van de mens met dementie.
Hieronder enkele van onze tips uit het lesmateriaal

TIPS BIJ ONBEGREPEN GEDRAG

Casuïstiek omgaan met dementie

• Ga altijd na of er sprake is van een lichamelijke oorzaak.
• Verplaats u zoveel mogelijk in de cliënt om het gedrag zo goed mogelijk te begrijpen.
• Ga eens naast een cliënt zitten; kijk, luister en voel.
• Heb bij uw observaties aandacht voor details.
• Maak gebruik van observatieschalen zoals de BOP, NOSIE of GIP.7
• Houd contact met mantelzorgers en maak gebruik van de expertise van een psycholoog en specialist ouderengeneeskunde, zo nodig het centrum voor consultatie en expertise (CCE).
• Evalueer ingezette acties regelmatig, ook als de doelen bereikt zijn.