Onze missie

deel dit bericht
Share
Warme liefdevolle kwaliteitszorg

Vanuit onze kennis en ervaring willen wij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling in de ouderenzorg. Dat doen wij door het schrijven van boeken en blogs en door het geven van lezingen, trainingen en adviezen, in het bijzonder gericht op zorg verlenen aan mensen met dementie.

Het Ministerie van VWS beschrijft in ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen’ een visie over goede zorg aan ouderen in de verpleegzorg. Het plan van aanpak inspireerde ons, Jolanda de Mooij, (BIG-geregistreerd verpleegkundige) en Milly van der Ploeg (arts) om een sterke en waardevolle bijdrage te willen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg in Nederland.

Door onze samenwerking willen we wetenschapskennis over dementie en praktijkervaringskennis uit de verpleegzorg te combineren en beschikbaar te maken voor allen die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Wij delen onze kennis en ervaringskunde door het schrijven van boeken, door het geven van lezingen en trainingen en gastlessen in V&V beroepsonderwijs. Desgewenst geven we in organisaties of vrijwilligersorganisaties voor mantelzorg advies en handreikingen over de zorg aan de dementerende mens in de praktijk.

Onze doelstelling, welke u hieronder kunt lezen, komt rechtstreeks uit het programma ‘Waardigheid en Trots.

Inspiratiebron

Paragraaf 7.3. Waardigheid en trots

(VWS) Opleiden voor de toekomst: aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Zorg.

Het programma ‘waardigheid en trots’ van het ministerie VWS heeft ons geïnspireerd tot het schrijven van boeken die geschikt zijn voor Zorg-onderwijs. Hieronder een citaat uit paragraaf 7.3.

Doelstelling:
Zorgen voor passende en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sector Zorg. Zorgen voor juiste competenties bij personeel in verpleeghuizen, rekening houdend met de beroepsprofielen zoals omschreven in ‘leren van de toekomst’ door de commissie Meurs (2012). Bevorderen van regionale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, zodat onderwijsinstellingen en zorgaanbieders elkaar vinden om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.

VWS maakt samen met OCW en de betrokken veldpartijen een plan van aanpak om de aansluiting bij de beroepspraktijk te bevorderen. Dit plan is zorgbreed, maar heeft ook specifiek aandacht voor de verpleeghuiszorg. Kernelementen zijn:

  • Vanwege de toenemende complexiteit van de zorgvraag zijn andere competenties vereist voor professionals die hun vertaling in de opleidingen moeten krijgen. Het gaat daarbij om professionals die breed inzetbaar zijn, zelfstandig complexe zorg kunnen bieden, goed kunnen samenwerken met informele zorgverleners en andere hulpverleners en die competenties hebben op het agogische en technologische vlak.
  • Goede aansluiting van het post-initiële onderwijs bij de wijze waarop in de zorg gewerkt wordt.
  • Meer aandacht/ interesse genereren bij studenten voor het werken in die delen van de zorg die onder studenten een lager imago hebben, waaronder de verpleeghuiszorg.